Despre companie

Compania «MobExpert» a fost fondată în 1999.
În temiul Legii privind protecţia mărcilor,
marca MobExpert a fost înregistrată în Registrul Naţional al Mărcilor
şi a obţinut protecţia pe teritoriul Republicii Moldova

Informații juridice

REPUBLICA MOLDOVA
“MobExpert” S.R.L.
2001
Str. Ismail 84, mun Chisinãu,
Republica Moldova
TEL. +37360888103
TEL. +373 22277598
mobexpert@mobexpert.md